Звіти “Атестація – крок до творчості”.

21.Бер.2021
Звіти “Атестація – крок до творчості”.

     В ЖДНЗ №21 відбувся творчий звіт педагогічних працівників, які у 2020-2021 навчальному році підлягають черговій атестації. Педагогічні працівники закладу, що атестуються, представили свої  звіти за роботу  в міжатестаційний період, продемонстрували досягнення, напрацювання, “творчі родзинки”.

  1. Ніжельська О. Д.. – вихователь групи раннього віку. Атестація на відповідність займаній посаді і раніше встановленому 11 тарифному розряду .
  2. Вознюк Ю.М.  – вихователь. Атестація на відповідність займаній посаді і раніше встановленому 11 тарифному розряду .
  3. Володькіна О. О. – вчитель-логопед. Атестація на відповідність займаній посаді та можливість   присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» .
  4. Буртовська Т. М. – вихователь. Атестація на відповідність займаній посаді і раніше встановленому 11 тарифному розряду .
  5. Нестерук І. Г.– практичний психолог. Атестація на відповідність займаній посаді та  можливість   присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» 
  6. Червінська А. Ю. – вихователь. Атестація на відповідність займаній посаді та на  встановлення 11 тарифного розряду.

1.Ніжельська О.Д. – «Створення розвивального предметно-ігрового середовища для дітей раннього віку».

2. Вознюк Ю.М.– «Розвиток словесної творчості у дітей дошкільного віку».                                                                            

3.Володькіна О. О. – “Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у корекційній роботі вчителя – логопеда”.   

4. Нестерук І. Г. – “Арт – терапія в роботі з дітьми дошкільного віку”.                                                                                                                                               

5. Буртовська Т. М. –“Розвиток дрібної моторики пальців рук у дітей дошкільного віку з особливими потребами .”   

6.Червінська А. Ю.– «Розвиток творчих здібностей дітей засобами театралізованої діяльності».