Пріоритетні напрямки

Пріоритетні напрямки

Пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу №21

на 2020-2021 навчальний рік.

 

  1. Вдосконалювати  зміст дошкільної освіти засобами інноваційних та інформаційно-комп’ютерних технологій, організації освітнього процесу на засадах особистісно-зорієнтованої педагогіки співробітництва, інтегрованого підходу (STREAM–освіта) до організації дитячої життєдіяльності.
  1. Формувати комунікативно-мовленнєву компетентність дошкільників засобами сучасних інноваційних  методів навчання.
  1. Розвиток музично-театралізованої діяльності , як одного з найефективніших засобів педагогічного впливу на розвиток дитини.
  1. Продовжувати забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної та початкової освіти  в умовах освітньої реформи «Нова українська школа» .