Пріоритетні напрямки

Пріоритетні напрямки

Пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу №21

на 2022-2023 навчальний рік.

  1. Формувати основи здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку, зокрема через застосування сучасних новітніх інноваційних технологій.
  2. Формувати основи патріотичного виховання дітей на основі інтеграції даного напрямку в різні види дитячої діяльності: ігрову, мовленнєву, пізнавальну, художньо – продуктивну .
  3. Продовжувати підвищення якості дошкільної освіти  через реалізацію оновленого  змісту Базового компоненту дошкільної освіти України та оновлену програму «Українське дошкілля».
  4. Сприяти підвищенню самоосвіти педагогів як важливої складової підвищення професійної майстерності педагога ЗДО.