Наступність між суміжними ланками освіти: дошкільною та початковою. Співпраця ЗОШ №36 та ЖДНЗ №21.

07.Лис.2019
Наступність між суміжними ланками освіти: дошкільною та початковою. Співпраця ЗОШ №36 та ЖДНЗ №21.

 Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, зумовлюють нагальність розв’язання комплексних соціально- педагогічних завдань, одним з яких є забезпечення наступності між суміжними ланками освіти: дошкільною, початковою . У відповідності з чинним законодавством та нормативно-правовими документами саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти, яка певною мірою має забезпечити єдність, взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання й виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних щаблях освіти.  

Ці та інші  актуальні питання обговорили в жовтні на батьківських зборах  завуч та вчителі початкових класів  ЗОШ №36 з  вихователями та батьками дітей старших груп  ЖДНЗ №21.

Завуч ЗОШ №36  Олександра Броніславівна ознайомила батьків з пакетом документів, які потрібні для вступу дитини до школи.

Вчитель ЗОШ №36  Жидецька О. Д. висвітлила ключові компетентності учня початкової школи.

Компетентності учня, окреслені у Держстандарті початкової освіти:

 • вільне володіння державною мовою,
 • здатність дитини спілкуватися рідною та іноземними мовами ,
 • математична компетентність,
 • компетентності в природничих науках, техніці й технологіях,
 • інноваційність,
 • екологічна компетентність,
 • інформаційно-комунікаційна компетентність,
 • культурні, громадянські та соціальні компетентності ,
 • підприємливість і фінансова грамотність навчання впродовж життя.

Важливо! Окреслені компетентності учня НУШ мають формуватися на ґрунті компетентностей, закладених ще в дошкільному віці.

Вихователь-методист ЖДНЗ №21 Кравчук Н. В. висвітлила ключові компетентності дитини дошкільного віку .

Компетентності, які мають бути усталені на етапі дошкільної освіти:

 • здоров’язбережувальна,
 • комунікативна,
 • предметно-практична,
 • ігрова,
 • сенсорно-пізнавальна,
 • природничо-екологічна.
 • художньо-продуктивна,
 • мовленнєва,
 • соціальна,
 • особистісно-оцінна.

Провідні види діяльності дітей старшого дошкільного віку мають бути збережені і змістовно доповненні у молодшому шкільному віці. Серед провідних напрямів розвитку старших дошкільників:

 • спілкування,
 • гра,
 • рух ,
 • пізнання,
 • господарсько-побутова діяльність,
 • художньо-естетичний розвиток:
 • конструювання
 • малювання
 • аплікація
 • ліплення
 • спів
 • слухання музики
 • хореографія
 • театралізація.

     Збереження провідних напрямів розвитку сприятиме поступовому переходу до процесу навчання як до нового виду діяльності у першому (адаптаційно-ігровому) періоді початкової освіти. Разом з тим, метою цієї діяльності має бути: розвиток різних видів активності дітей постійна творча самореалізація формування нових компетентностей.

 

error: Content is protected !!